TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH THÀNH LẬP NĂM 2000, HIỆU TRƯỞNG: ĐỖ QUỐC TUẤN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN KHOẮN, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: BÙI TUẤN LINH
GMAIL
YAHOO MAIL
ZING MAIL
MAIL TỈNH

Saturday, April 27, 2013

THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

TRANG WEB CẤP TRÊN

CHÍNH PHỦ
BỘ GDĐT
SỞ GDĐT
PHÒNG GDĐT

TIỆN ÍCH LIÊN KẾT
SMAS
TKB ONLINE
TH KẾT NỐI
PHÒNG GDĐT

TÀI NGUYÊN

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG
Quốc Tuấn
PH. TRƯỞNG
Văn Khoắn
CT CÔNG ĐOÀN
Tuấn Linh
TPT ĐỘI
Văn Ngự


CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

TỔ TOÁN-TIN
Phương Thúy
       Văn Tuấn
TỔ HÓA-SINH
Thu Ba
TỔ VĂN
Kim Pha

TỔ SỬ-ĐỊA-GD
Thanh Thảo
TỔ ANH
Quang Thái
TỔ TD-NHAC-H
Tuấn Linh
TỔ VĂN PHÒNG
Hà Xuân
        
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 6

6A1
Quốc Thịnh
(Xem thông tin) 
6A2
 Kiều Nguyệt
(Xem thông tin)
6A3
Văn Vinh
(Xem thông tin)
6A4
Thị Đào
(Xem thông tin)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 7
7A1
Tuyết Phương
(Xem thông tin)
7A2
Văn Tuấn
(Xem thông tin)
7A3
Tuyết Mai
(Xem thông tin)
7A4
Hữu Thạnh
(Xem thông tin)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 8
8A1
Kiến Phúc
(Xem thông tin)
8A2
       Kim Ngân
(Xem thông tin)
8A3
Thu Ba
(Xem thông tin)
8A4
Thanh Cường
(Xem thông tin)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 9
9A1
Minh Vân
(Xem thông tin)
9A2
Thanh Mong
(Xem thông tin)
9A3
Kim Pha
(Xem thông tin)
6A5
Hoàng Hanh
(Xem thông tin)