TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH THÀNH LẬP NĂM 2000, HIỆU TRƯỞNG: ĐỖ QUỐC TUẤN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN KHOẮN, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: BÙI TUẤN LINH
GMAIL
YAHOO MAIL
ZING MAIL
MAIL TỈNH

TÌM NƠI Ở CỦA HỌC SINH

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NHÀ CỦA HỌC SINH

1. Đoạn đường từ cầu Thoại Giang đến trường THCS Bình Thành
2. Đoạn đường từ trường THCS Bình Thành đến chợ Ba Thê cũ
3. Đoạn đường từ chợ Ba Thê cũ đến cầu Đông Thành (Vọng Đông)

No comments:

Post a Comment