TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH THÀNH LẬP NĂM 2000, HIỆU TRƯỞNG: TRẦN TẤN PHƯỚC, HIỆU PHÓ: NGUYỄN VĂN KHOẮN, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: BÙI TUẤN LINH
GMAIL
YAHOO MAIL
ZING MAIL
MAIL TỈNH

Saturday, April 27, 2013

THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

TRANG WEB CẤP TRÊN

CHÍNH PHỦ
BỘ GDĐT
SỞ GDĐT
PHÒNG GDĐT

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG
Quốc Tuấn
PH. TRƯỞNG
Văn Khoắn
CT CÔNG ĐOÀN
Tuấn Linh
TPT ĐỘI
Văn Ngự


CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

TỔ TOÁN-TIN
Phương Thúy
TỔ LÝ-KTCN
       Văn Tuấn
TỔ HÓA-SINH
Thúy Liên
TỔ VĂN
Kim Pha

TỔ SỬ-ĐỊA-GD
Thanh Thảo
TỔ ANH
Quang Thái
TỔ TD-NHAC-H
Tuấn Linh
TỔ VĂN PHÒNG
Hà Xuân
        
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 6

6A1
Bảo Hạnh
Sĩ số: 
Nữ: 
6A2
       Lê Xuyên
Sĩ số: 
Nữ: 
6A3
Kim Ngân
Sĩ số: 
Nữ: 
6A4
Tuyết Mai
Sĩ số: 
Nữ: 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 7
7A1
Hữu Thạnh
Sĩ số: 
Nữ: 
7A2
Hoàng Hanh
Sĩ số: 
Nữ: 
7A3
Văn Vĩnh
Sĩ số: 
Nữ: 
7A4
Thị Đào
Sĩ số: 
Nữ: 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 8
8A1
Thanh Cường
Sĩ số: 
Nữ: 
8A2
       Kiều Nguyệt
Sĩ số: 
Nữ: 
8A3
Kiến Phúc
Sĩ số: 
Nữ: 
8A4
Thứ Ba
Sĩ số: 
Nữ: 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 9
9A1
Kim Phá
Sĩ số: 
Nữ: 
9A2
Thanh Mong
Sĩ số:
Nữ: 
9A3
Minh Vân
Sĩ số: 
Nữ: 
9A4
Tuyết Phương
Sĩ số: 
Nữ: